Firma Puratech w procesie wykonawczym pełni skutecznie rolę Inwestora Zastępczego.

W ramach tego procesu wykonujemy:

  • projekt instalacji,
  • dobór urządzeń,
  • wybór wykonawcy robót,
  • przeprowadzenie i organizację przetargu na wykonawcę poszczególnych robót,
  • nadzór Inwestorski przy realizacji Inwestycji,
  • sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,
  • prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji,
  • prowadzenie dokumentacji budowy.

 

  • 1