Klimatyzacja jest to proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego.

Indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego klienta.

W ofercie posiadamy urządzenia różnych producentów.

Klimatyzacja precyzyjna:

Klimatyzatory są niezbędne do zapewnienia właściwych parametrów środowiskowych, takich jak:

* temperatura,
* wilgotność,
* czystość powietrza,

wymaganych przez pracujący sprzęt komputerowy.

W pomieszczeniu serwerowni powinna być utrzymywana stała temperatura w granicach 18–22°C, która gwarantuje prawidłową pracę wszystkich urządzeń teleinformatycznych.

System chłodzenia i klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni musi być dostosowany do warunków pomieszczenia i mocy cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia.

W pomieszczeniach o bardzo dużych zyskach ciepła (np. centra IT, sterownie przemysłowe, itp.) gdzie wymagana jest stała temperatura i wilgotność powietrza stosuje się szafy klimatyzacji precyzyjnej.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5