Wykonujemy pomiar wentylacji:

* wydatku wentylacji wraz z protokołem skuteczności,
* pomiary temperatury,
* pomiary wilgotności powietrza,
* zawartości CO2, H2S w powietrzu,

Pomiary wykonywane są profesjonalnym sprzętem pomiarowym.

 

  • 1