Firma Puratech dostawcą filtrów powietrza (mechanicznych, węglowych) do urządzeń procesowych w przemyśle oraz indywidualnych urządzeń wentylacyjnych.Rozwiążemy twój problem z filtracją oraz odorem z procesów przemysłowych.

Przeprowadzamy badanie agresywności powietrza oraz wykonujemy kompleksową obiektową wymianę filtrów razem z czyszczeniem i odgrzybianiem urządzeń.

Filtracja fazy gazowej:

Nasze rozwiązania do filtracji w fazie gazowej zostały zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych komponentów i systemów przed korozją.

Obszary zastosowań filtracji gazowej są idealne dla takich branż jak:

* Centra danych,
* Sale IT / serwerowe,
* Rafinerie ropy naftowej i ropy naftowej,
* Zakłady przetwórstwa spożywczego,
* Papiernictwo,
* Oczyszczalnie ścieków i oczyszczalnie ścieków,
* Muzea i biblioteki.

Jak działa system filtracji w fazie gazowej?

Zanieczyszczone powietrze najpierw przechodzi przez filtry wstępne, które wychwytują zawieszone cząstki, a następnie przez wymagane złogi mediów chemicznych, które chemicznie niszczą lub zatrzymują wszelkie pozostałe gazowe zanieczyszczenia.

Media chemiczne mogą być aktywowanym węglem i / lub aktywowanym tlenkiem glinu, impregnowanymi zastrzeżonymi substancjami chemicznymi, stosowanymi samodzielnie lub w połączeniu - w zależności od rodzajów i stężeń zanieczyszczeń obecnych w strumieniu powietrza.

 

  • 1